Jump to content

Registration Terms

I. PUBLIKOWANIE TREŚCI

1. Każdy post powinien być umieszczony w odpowiednim dziale.

2. Wszystkie posty powinny mieć w nazwie tematu krótki opis problemu/zagadnienia.

3. Wszystkie posty umieszczone w nieodpowiednim dziale będą przenoszone lub usuwane przez moderatorów bez powiadomienia autora.

4. Wszystkie posty bez opisu problemu w nazwie tematu będą usuwane lub moderowane bez powiadamiania autora.

5. Na forum piszemy po polsku, oznacza to, że każdy powinien przestrzegać zasad pisowni w języku Polskim. Każdy post nie spełniający tego wymogu będzie moderowany, a przegięcia będą odpowiednio nagradzane.

6. W przypadku kłótni, waśni i off topu w tematach, w których prowadzona jest ciekawa rozmowa, posty dotyczące kłótni/waśni będą usuwane bez powiadamiania autorów. Moderatorzy zostawia jedynie informacje o usunięciu lub przeniesieniu postów.

Prosimy jednak o unikanie kłótni i sporów na forum, lub załatwiać je prywatnie.

7. Każdy z użytkowników łamiących regulamin, netykietę oraz ignorujący upomnienia moderatorów/administratorów może przygotować się na otrzymanie ostrzeżenia lub zablokowanie konta.

8. Prosimy o przestrzeganie netykiety, czyli nie stosowanie wulgaryzmów, nie obrażanie innych użytkowników forum oraz nie umieszczanie na forum treści obraźliwych. Wszystkie posty czy tematy z takimi treściami będą usuwane, a użytkownicy nie przestrzegający zasad etykiety Internetowej będą zawsze odpowiednio nagradzani ostrzeżeniem lub banem.

9. Posty, które nie wnoszą nic do tematu będą usuwane. Nie ilość, a jakość się liczy, więc piszmy z sensem i na temat.

10. Posty starsze niż 60 dni , na które nie została udzielona żadna odpowiedz, będą usuwane lub przenoszone do archiwum.

11. Moderatorzy mają prawo do ingerencji w uzasadnionych sytuacjach, takich jak łamanie praw autorskich, wulgarność w postach, piractwo komputerowe, łamanie praw osób trzecich, głoszenie treści niezgodnych z prawem oraz obrażanie mniejszości.

12. Problemy techniczne forum prosimy raportować administratorowi lub moderatorom.

13. Nabijanie postów nie będzie akceptowane. każdy, kto pisze posty pod postami, posty nic nie wnoszące do tematu, będzie nagradzany odpowiednio.

14. Autor posta jest odpowiedzialny jest za jego treść. Oznacza to, że to użytkownik piszący posta, a nie administrator forum, odpowiedzialny jest za jego treść(posta).

15. Wszelkiego rodzaju reklamy komercyjne umieszczone w postach będą usuwane. Jeśli ktoś jest zainteresowany reklama prosimy o kontakt przez prywatną wiadomość z administratorem lub moderatorami.

16. Posty z reklamami nie komercyjnymi prosimy umieszczać w odpowiednim dziale, którym jest giełda.

17. Forumwedkarskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.

18. Rejestrując się na forumwedkarskie.pl użytkownik godzi się na to, że zamieszczone przez niego posty/artykuły/zdjęcia mogą zostać nie usunięte z forum na jego prośbę, gdyż w momencie zamieszczenia stają się częścią całości i ich usunięcie mogłoby sprawić pogorszenie jakości ogółu. Informujemy także, iż prośba o usunięcie konta nie jest równoznaczna z usunięciem zawartości stworzonej przez użytkownika.

19. Wstawiając na forumwedkarskie.pl tekst czy artykuł nie swojego autorstwa pamiętaj o zacytowaniu go oraz podaniu źródła. Administracja forumwedkarskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za łamanie praw autorskich przez użytkowników.

20. Na forum nie wklejamy linków do allegro, z uwagi na ich krótką przydatność. Po końcu aukcji link wygasa i jest bez użyteczny dla ludzi z forum, nikomu już nie pomoże. Zalecamy zamiast linków do allegro wklejanie linków do sklepów internetowych.

Regulamin Klubu „Giełda Wędkarska”.

1. Klub "Giełda Wędkarska" przeznaczony jest do prywatnych transakcji użytkowników. Ogłoszenie jest ważne 30dni, po tym czasie zostaje zamknięte. Jeden użytkownik może dodać maksymalnie 2 ogłoszenia na dobę.

2. W treści ogłoszenia muszą znajdować się następujące informacje: przedmiot będący tematem ogłoszenia, cena, kontakt, warunki transakcji oraz obowiązkowo zdjęcia oferowanego przedmiotu.

3. Oferent decyduje z kim sfinalizuje transakcję i tylko on może pisać "zarezerwowane".

4. Ogłoszenia nie spełniające powyższych wymogów będą kasowane nieodwołalnie.

5. Administracja nie mają obowiązku informować zainteresowanych o usunięciu ogłoszenia.

6. Konta osób, które nie wywiązywały się z zawartych transakcji zostaną zablokowane.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie jako treści ogłoszenia linku do portali aukcyjnych.

8. Forum wędkarskie.pl jedynie udostępnia miejsce do zamieszczenia oferty i nie ponosi przy tej okazji żadnych korzyści. Przebieg wszystkich transakcji opiera się o prawo cywilne.

Regulamin działu "Galeria"

(tyczy się również zdjęć w tematach na forum)

1. Obowiązuje całkowity zakaz umieszczania w galerii / na forum zdjęć o treści pornograficznej oraz wulgarnej. Wszelkie zdjęcia tego rodzaju będą bezwzględnie usuwane a userzy odpowiednio karani.

2. Zabrania się umieszczania w galerii / na forum zdjęć z rybami, które zostały zrobione poza łowiskiem. Co to znaczy? To znaczy, że wrzucamy zdjęcia ryb zrobione nad wodą a nie z firanką czy kanapą w tle. Tego nie akceptujemy.

3. Do galerii /na forum wrzucamy zdjęcia z rybami, jednak nie robimy z tego nk czy facebooka- nie wrzucajmy sesji zdjęciowej całej naszej rodziny z jedną rybą. Jedna ryba- jedno, dwa zdjęcia, nie więcej niż cztery(jak ktoś ma ciekawe perspektywy na fotkach...)

4. Do galerii / na forum nie wrzucamy zdjęć z reklamami komercyjnymi, gdyż i tak będą one usuwane. Jeśli ktoś chce się reklamować na forum prosimy o kontakt z administracją w celach uzgodnienia szczegółów.

5. Galeria / forum to nie fotosik, nie wrzucajmy więc wszystkiego jak leci. Róbmy selekcję. Nie wrzucamy zdjęć z małymi rybkami, chyba, że to naprawdę ciekawe zdjęcia. Nie wrzucamy zdjęć nie związanych z przyrodą i naturą oraz wędkarstwem- jak ktoś chce się pośmiać lub pochwalić śmiesznym zdjęciem to mamy na forum dział humor.

6. Użytkownik ładując zdjęcie do galerii - na forum automatycznie stwierdza, iż jest on jego autorem lub posiada do tego zdjęcia prawa autorskie. Wszelkie łamanie praw autorskich do zdjęć może być karane nie tylko na forum, lecz także w sądach o czym warto pamiętać). Zastrzegamy także, że forumwedkarskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za łamanie praw autorskich do zdjęć przez użytkowników.

II.  PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW FORUM

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Forum jest ,Daniel Scharmach, ul. Ciołkowskiego 3F/6 80-463 Gdańsk,zwany dalej "Administratorem". Dane kontaktowe: d.scharmach@gmail.com tel 509 173768, oraz Mariusz Hegemajer, ul. Proletariacka 2 09-100 Płońsk, zwany dalej "Administratorem". Dane kontaktowe: hegemajer@gmail.com., tel. 600057529

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:

a.       W celu niezbędnym do korzystania z Forum przez Użytkowników. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja uprawnień Użytkownika z tytułu przystąpienia do forum (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)),

b.      W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w szczególności w celach: archiwalnym, tworzenia kopii zapasowych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgromadzonych na Forum, w celach niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

c.  Przesyłania przez Administratora informacji handlowej Użytkownikowi, na wskazany przez niego adres email podstawą do takiego przetwarzania jest zgoda użytkownika (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a RODO)

3. Administrator będzie przetwarzał dane Użytkowników przez okres:

a.      Posiadania konta na Forum przez Użytkownika. Dane Użytkownika, którego konto zostało usunięte mogą być przetwarzane przez Administratora na kopii zapasowej do momentu aktualizacji tej kopii.

b.      W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do czasu ich realizacji lub wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu na takie przetwarzanie.

c.      W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, dane użytkowników mogą być przetwarzane w tym celu do momentu wycofania takiej zgody.

4. Dane Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

a.       podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. podmiotom świadczącym usługi hostingowe tj. firmie: LH.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-512), przy ulicy Pamiątkowej 2/56 tylko na podstawie umowy z Administratorem – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

b.      podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa tj. organom władzy publicznej w celu i w związku z prowadzonymi przez te organy postepowaniami (np. policja, prokuratura, organy wymiaru sprawiedliwości), ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora

5. Administrator informuje, że wszystkim Użytkownikom Forum przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

a.       Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,

b.      Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, gdy dane te są nieprawidłowe, lub niekompletne,

c.       Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym"), przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie w przypadku gdy:

- dane te nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane,

- Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych,

- Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a nie ma innej podstawy przetwarzania jego danych,

-  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

d.      Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika  w przypadku gdy:

- Użytkownik kwestionuje prawidłowość tych danych,

- przetwarzanie danych  jest niezgodne z prawem a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych żądając w zamian ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już tych danych do swoich celów lecz osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń

- Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadniony interes Administratora jest nadrzędny wobec podstawy sprzeciwu.

e.       Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. Użytkownik ma prawo żądania przesłania  jego danych osobowych innemu administratorowi gdy jest to technicznie możliwe.

f.       Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w przypadku gdy podstawą prawa  przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

g.      Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h.      Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do przestrzegania ochrony danych osobowych w Polsce (aktualnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)– o ile Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

6. Podanie danych do celów założenia Konta przez Użytkownika oraz korzystania z tego konta ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości założenia Konta na Forum.

Trochę informacji dodatkowych:

Pamiętajcie o zasadach pisowni, w panelu są opcje sprawdzania pisowni, można więc napisać posta bez byków i nie jest to trudne.

Propagujemy zasadę " złów i wypuść", w związku z czym zamieszczajcie zdjęcia jedynie żywych ryb.

Przed założeniem nowego tematu sprawdź, czy taki sam już nie istnieje. Opcja szukaj pozwala szybko wyszukać to, co nas interesuje.

Odnośniki (linki) do innych stron, a zwłaszcza do serwisów aukcyjnych, powinny być umieszczane w treści. Treści odnośnika powinna zawierać informację co znajduje się na stronie, na którą zostaniemy przekierowani. Podczas dodawania odnośników do sklepów internetowych lub serwisów aukcyjnych odnośnik powinien znajdować się w nazwie przedmiotu. Wyjątkami mogą być odnośniki prowadzące do stron głównych sklepów, blogów, stron itp.

Rejestracja na forum oznacza akceptację powyższego regulaminu.