Jump to content
Sign in to follow this  
PZW

Wędkarstwo morskie - wysokość opłat

Recommended Posts

wm1.jpg Poniżej przedstawiamy wysokość obowiązujących opłat za wykonywanie morskiego rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, tj. za prowadzenie połowów z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływjących. Wysokości opłat są następujące: 7 zł za tygodniowy okres połowów 11 zł za miesięczny okres połowów 42 zł za 12-miesięczny okreś połowów, a w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających "Kartę Dużej Rodziny" wysokość opłaty wynosi 32 zł. Opłaty wnosi się na konto: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000 w tytule przelewu wpisujemy: imię, nazwisko - za rybołówstwo rekreacyjne na orkes ... (tydzień, miesiąc, 12 miesięcy) Wędkując na wodach morskich należy posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz dowód uiszczenia opłaty za wędkowanie. Więcej informacji ...

Zobacz cały artykuł

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×