Skocz do zawartości

PZW

Forumowicz
 • Zawartość

  74
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Reputacja

7

1 obserwujący

O PZW

 • Tytuł
  Uczestnik

Wędkarstwo

 • Lubię
  brak opisu

Informacje o profilu

 • Imię
  Polski Związek Wędkarski
 • Nazwisko
  PZW
 • Płeć
  Mężczyzna
 • Zainteresowania
  Wędkarstwo

Ostatnie wizyty

2091 wyświetleń profilu
 1. Uaktualnione Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW, które zostały zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Głównego PZW w dniu 24 lutego 2018 roku Uchwałą nr 11/II/2018. GK/ZGPZW Zobacz cały artykuł
 2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 4.11.2017 r.:Uchwała nr 1/XI/2017Prezydium Zarządu GłównegoPolskiego Związku Wędkarskiegoz dnia 4 listopada 2017 r.w sprawie: zasad organizacji pracy Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 21.10.2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021Uchwała nr 2/XI/2017Prezydium Zarządu GłównegoPolskiego Związku Wędkarskiegoz dnia 4 listopada 2017 r.w sprawie: wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego pełniących funkcję społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnegoUchwała nr 3/XI/2017Prezydium Zarządu GłównegoPolskiego Związku Wędkarskiegoz dnia 4 listopada 2017 r.w sprawie: upoważnienia do składania w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowychUchwała nr ... Zobacz cały artykuł
 3. W dniu 17 grudnia 2017 roku Zarząd Główny PZW, uchwałą nr 6/XII/2017 uchwalił nowy podstawowy dokument, na którym będą się opierały sądy koleżeńskie i rzecznicy dyscyplinarni PZW. Regulamin ten zastępuje dotychczasowy Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW. Zmiany regulaminowe nastąpiły na skutek zmian dokonanych w Statucie PZW w dniu 15.03.2017 roku.W załączeniu obowiązujący Nowy regulamin Zobacz cały artykuł
 4. Od listopada 2017 obowiązują nowe (niższe) opłaty za wykonywanie morskiego rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, tj. za prowadzenie połowów z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływjących. Wysokości opłat są następujące: 7 zł za tygodniowy okres połowów 11 zł za miesięczny okres połowów 42 zł za 12-miesięczny okreś połowów, a w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających "Kartę Dużej Rodziny" wysokość opłaty wynosi 32 zł. Opłaty wnosi się na rachunek Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni. nr konta: NBP O/O Gdańsk 44 1010 1140 0173 2722 3100 0000 w tytule przelewu wpisujemy: imię, nazwisko - za rybołówstwo rekreacyjne na orkes ... (tydzień, miesiąc, 12 miesięcy) Wędkując na wodach morskich należy posiadać przysobie dokument tożsamości oraz dowód uiszczenia opłaty za ...Zobacz cały artykuł
 5. OBJAŚNIENIA WSTĘPNE Niniejszy Informator obejmuje odcinki rzek i potoków oraz wody użytkowane przez Polski Związek Wędkarski, uznane za krainę pstrąga i lipienia, na których amatorski połów ryb dozwolony jest po wykupieniu odpowiedniej składki za wędkowanie.Na wodach objętych Informatorem należy przestrzegać przepisy zgodne z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, Ustawą o Rybactwie Śródlądowym i Rozporządzeniami wykonawczymi do niej oraz innymi ustaleniami wynikającymi z niniejszego Informatora. W szczególności należy zwracać uwagę na wymiary i okresy ochronne poszczególnych gatunków ryb oraz dozwolone metody połowów, rodzaje dozwolonych przynęt i limity połowowe. Wędkowanie na tych wodach dozwolone od świtu do zmroku, tylko na jedną wędkę.Informator opracowany został na podstawie materiałów nadesłanych przez poszczególne Zarządy Okręgów PZW.Zmiany w ...Zobacz cały artykuł
 6. Uchwała nr 1/X/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 21.10.2017 r. w sprawie: ukonstytuowania się Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego i powołania rzecznika dyscyplinarnego ZG PZW Uchwała nr 2/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 16 grudnia 2017 r. w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządy Głównego PZW Uchwała nr 3/XII/2017 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 16 grudnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu ZG PZW na I półrocze 2018 r. Uchwała nr 4/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 16.12.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do § 1 i 2 uchwały nr 1/X/2017 Zarządu Głównego PZW z dnia 21.10.2017 r. w sprawie ukonstytuowaniu się Zarządu Głównego PZW Uchwała ... Zobacz cały artykuł
 7. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 4.11.2017 r.: Uchwała nr 1/XI/2017 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 4 listopada 2017 r. w sprawie: zasad organizacji pracy Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 21.10.2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021 Uchwała nr 2/XI/2017 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 4 listopada 2017 r. w sprawie: wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego pełniących funkcję społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnego Uchwała nr 3/XI/2017 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 4 listopada 2017 r. w sprawie: upoważnienia do składania w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego oświadczeń w zakresie praw i ... Zobacz cały artykuł
 8. Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego. Biuro ZG PZW / GKZobacz cały artykuł
 9. SPIS UCHWAŁ /TREŚĆ UCHWAŁ W ZAŁĄCZNIKACH/ Uchwała nr 1 w sprawie ustalenia składu komisji ZG PZW w realizacji uchwały XXX KZD w sprawie kierunków działania PZW w latach 2013-2017.Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia: "Terminarza międzynarodowych i krajowych imprez sportowych PZW w 2014r."Uchwała nr 3 w sprawie zmian do "Zasad organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego" w PZW.Uchwała nr 4 w sprawie rozliczania sportowych imprez krajowych organizowanych przez PZW.Uchwała nr 5 w sprawie zmiany uchwały nr 221 ZG PZW z 13 grudnia 2013r.Uchwała nr 6 w sprawie Uchwał Prezydium ZG PZW.Uchwała nr 7 w sprawie wymiaru ochronnego okonia łowionego w zawodach sportowych z cyklu Grand Prix Polski w wędkarstwie podlodowym.Uchwała nr 8 w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie podlodowym - Białoruś 2014.Uchwała nr 9 w sprawierozszerzenia składu kadry narodwej w wędkarstwie podlodowym na rok 2014.Uchwała nr 10 w ... Zobacz cały artykuł
 10. SPIS UCHWAŁ /TREŚĆ UCHWAŁ W ZAŁĄCZNIKACH/ Uchwała nr 1 w sprawie zasad organizacji pracy ZG PZW w realizacji uchwały XXX KZD w sprawie kierunków działania PZW w latach 2013-2017.Uchwała nr 2 w sprawie wysokości diet dla członków PZW pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnego.Uchwała nr 3 w sprawie upoważnienia do składania w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.Uchwała nr 4 w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora i Głównej Księgowej Biura ZG.Uchwała nr 5 w sprawie powołania Rzecznika prasowego Zarządu Głównego PZW.Uchwała nr 6 w sprawie powołania Rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Głównego.Uchwała nr 7 w sprawie powołania Rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Głównego PZW.Uchwała nr 8 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego ZG PZW za 2013 r.Uchwała nr 9 sprawie udzielenia ... Zobacz cały artykuł
 11. Strażnik SSR ma uprawnienia do: 1.Kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu. 2. Kontroli ilości, masy i gatunków odłowionych ryb przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu. 3. Zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w przypadku niemożności ustalenia ich posiadacza. 4. W wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia - odbierania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu w tym, że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć. Przed przystąpieniem do kontroli strażnik jest zobowiązany do okazania kontrolowanemu legitymacji i odznaki oraz przedstawienia się. W przypadku udaremnienia wykonania czynności kontrolnych przez osoby kontrolowane lub postronne, strażnik powinien odstąpić od tych czynności i powiadomić Komendanta Społecznej Straży Rybackiej lub najbliższą jednostkę Policji. Zadania Społecznej Straży Rybackiej 1.Współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką i z Policją w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. ( Dz. U. z 2009 r. 189, poz. 1471 z pózn. zm.) oraz przepisów wydanych na jej podstawie. 2. Samodzielne kontrole w zakresie przestrzegania w/w/ ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Dbając o bezpieczeństwo strażników patrole powinny składać się co najmniej z 2 strażników. Podczas i w związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszowi publicznemuView the full article
×