Jump to content

Regulamin Okręgowych Towarzyskich Zawodów w Wędkarstwie Spławikowym


Recommended Posts

Okręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu Płocko-Włocławskiego PZW ───────────────────────────────────────────── Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2009. Okręgu Płocko-Włocławskiego PZW z dnia 5 sierpnia 2009 Włocławek, dnia 05 sierpnia 2009r. R E G U L A M I N O K R Ę G O W Y C H TOWARZYSKICH Z A W O D Ó W W W Ę D K A R S T W I E S P Ł A W I K O W Y M O K R Ę G O W E G O K A P I T A N A T U S P O R T O W E G O O K R Ę G U P Ł O C K O – W Ł O C Ł A W S K I E G O PZW Okręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu Płocko-Włocławskiego PZW ...

Zobacz cały artykuł

Link to comment
Share on other sites

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...