Jump to content

Dziwne zdarzenie nad wodą


MMM
 Share

Recommended Posts

Witam

Mam pytanie dzisiaj wędkując na rzece licencyjnej, złapała straż rybacka gościa który jak później w nerwach po wszystkim powiedział że okłamał ową straż że nie posiada karty wędkarskiej oraz licencji, spisali go stwierdził że ma ich w d.... Mam pytanie bo spisali go z dowodu widziałem to na własne oczy, czy dojdą go jak by np zapłacił karę czy też nie że posiada kartę wędkarską? I co mu grozi?

Link to comment
Share on other sites

Gość narobił sobie kłopotu i to wielkiego. To, że nie okazał karty wędkarskiej nic mu nie pomoże, dojdą go przez adres zameldowania i starostwo. To, że nie okazał licencji to już debilizm. Postępowania mandatowego nie będzie, gdyż gość podpada pod Art 27a, ust1, pkt2 ustawy o rybactwie śródlądowym, który mówi:

 

Art 27a ust1 pkt2: Kto dokonując amatorskiego połowu ryb:
a) nie posiada przy sobie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego lub używa tej karty mimo sądowego orzeczenia o odebraniu karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego,
b nie posiada zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, bądź nie stosuje się do warunków zezwolenia lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeżeli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia,
- podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

 

W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd może orzec o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego

 

4. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd dodatkowo orzeka, odpowiednio:

1) na rzecz pokrzywdzonego:
a) obowiązek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub
b uprawnionego do rybactwa nawiązkę w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb;

2) przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia, na rzecz uprawnionego do rybactwa;
3) trwałe odebranie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego bądź jej przekazanie do depozytu sądowego na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez osobę ukaraną ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym.

5. O orzeczeniu środka karnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, sąd powiadamia właściwy organ, upoważniony do wydawania karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego.

6. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy.

7. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Podsumowując sąd orzeknie o karze, jak gospodarujący wniesie oskarżenie o odszkodowanie, to też gość zapłaci. Prawdopodobnie straci kartę wedkarską, na ile nie wiem, ale tendencja jest taka, że za brak wpisu (tylko) w rejestrze odbierają na rok. Nie wiem co było na miejscu, czy odebrano mu sprzęt (choć powinni), czy spisano nr rejestracyjny samochodu, ale jak był samochodem, to sąd mu może go zabrać.

Edited by Docio
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...