Jump to content

Recommended Posts

witajcie,

na prośbę jednego z kolegów zagłębiłem się w statut PZW szukając informacji o warunkach jakie należy spełnić aby założyć tytułową komórkę naszego związku. Niestety, nie znalazłem najważniejszego, czyli minimalnej ilości chętnych potencjalnych członków nowego koła poza minimalnym stanem osobowych zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego. Jeszcze mniej wyczytałem nt. klubów wędkarskich.

Z tego co gdzieś kiedyś czytałem to minimalna ilość osób aby założyć nowe koło to 15 osób. I tyle wiem.

I tylko tyle. :(

 

Pomożecie ???

Link to comment
Share on other sites


Z tego co gdzieś kiedyś czytałem to minimalna ilość osób aby założyć nowe koło to 15 osób

Jesli chodzi Ci o komórkę Koło PZW to gdzieś od połowy lat 90-tych 50 osób i przychylność ZO, gdyż Koło to nie tylko nazwa ale i siedziba, cechy, materiały, łączność, opłaty, itd.

Link to comment
Share on other sites

Grzebię dalej w temacie, i z tego co wyczytałem to aby założyć koło potrzeba 10 członków- inicjatorów, ale na pierwszy zebraniu, na którym ma być ktoś z ZO musi być 15 osób. To przepisy z 2005 roku.

Link to comment
Share on other sites

PZW to stowarzyszenie i nie ma wyboru, musi opierać się na ustawie. Niemniej w tym czasie, o którym pisałem, wszystkie koła PZW w Wawie poniżej 50-ciu członków zostały rozwiązane a członkowie przeniesieni do głównych kół dzielnicowych zgodnie z adresem zamieszkania. Kartkę z Uchwałą ZG PZW trzymałem w ręku i czytałem. Niemniej jeśli uda Ci się to zrobić w 15 osób, albo raczej w ogóle, to i tak masz moje gratulacje z góry. :)

Link to comment
Share on other sites


Niemniej jeśli uda Ci się to zrobić w 15 osób, albo raczej w ogóle, to i tak masz moje gratulacje z góry.

 I tu jest problem.

Szybciej suma złowię ;)

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Regulamin organizacyjny koła PZW z 2002, jest aktualny.

 

1. Zasady organizacyjne koła
§ 1.
1. Koło jest jednostką terenową Polskiego Związku Wędkarskiego, nie posiadającą
osobowości prawnej, działającą na podstawie Statutu PZW.
2.1. Koło jest powoływane i rozwiązywane uchwałą zarządu okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego.
2.2. Na podstawie stosowanych odpowiednio poniższych przepisów może być take
dokonany podział lub połączenie kół, jeśli liczebność koła utrudnia lub
uniemożliwia właściwe realizowanie celów i zadań statutowych.
3.1. Powołanie koła może nastąpić z inicjatywy własnej zarządu okręgu lub 10 osób,
zwanych dalej inicjatorami.

3.2 . Wniosek w sprawie powołania, inicjatorzy składają wraz z następującymi
załącznikami:
1/ listą inicjatorów wraz z deklaracjami przynależności do PZW,
2/ informacją o terminie i miejscu wyznaczenia zebrania założycielskiego.
4. Zebranie założycielskie obraduje, z udziałem członka zarządu okręgu, według
następującego porządku :
1) otwarcie zebrania przez członka zarządu okręgu,
2) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
3) uchwalenie planu pracy „koła w organizacji” oraz jego budżetu,
4) wybór organów „koła w organizacji”: prezesa zarządu, zarządu oraz komisji
rewizyjnej i sądu koleżeńskiego .
5. Zarząd okręgu, w terminie 30 dni od daty odbycia zebrania założycielskiego, jeśli co
najmniej 15 osób jest członkami „koła w organizacji” podejmuje, w obecności
przedstawicieli zarządu „koła w organizacji” uchwałę o powołaniu koła PZW.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...