Jump to content

Budowla piętrząca wodę


Nikus111190
 Share

Recommended Posts

Patrząc na fotkę, moim zdaniem, dla własnego bezpieczeństwa prawnego zachowałbym tę strefę 50m przed i za progiem. Jeśli nie ma żadnych tablic wyznaczających obręb ochronny, to spór może być trudny, bo mają zastosowanie przepisy ogólne.

Tutaj masz definicję i opisy.

Edited by Alexspin
Link to comment
Share on other sites

Piszecie o progu, który w tej budowli nie istnieje. Ta belka betonowa ma na celu zatrzymać śmieci i zanieczyszczenia spływające powierzchniowo, co jak widać na zdjęciu udaje się jej. Spiętrzenie też widać a przegrody znanej z jazów nie musi być. Górny odcinek jest sztucznie uregulowany pod kątem spływu, czyli spadek terenu został zminimalizowany aby woda zbyt szybko nie spływała, stąd ta różnica wysokości. Podsumowując budowla ta ma na celu utrzymanie jak najdłużej wody powyżej niej, czyli stałego nawodnienia terenu, czyli spiętrza wodę.

Przytoczony przeze mnie zapis brzmi:

w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę,

czyli praktycznie wszystkiego. Oczywiście przy stawach pobierających wodę z rzek nie ma mini jazów, na które to te budowle wyglądają, lecz są to zastawy regulujące dopływ wody do stawu a nie poziom wody w rzece. Podobnie wszelkie główki i opaski regulujące nurt a nie poziom wody. Progi rzeczne to gratka dla kontroli i prawdziwe polowanie na nieświadomych wędkarzy. Od wielu lat dla spokoju większość krakowskich moczykijów jeździ poza Kraków, bo w samym mieście na Wiśle progów tych jest mnóstwo.

Jest trochę wyjątków i warto poświęcić trochę czasu na przestudiowanie dostępnych materiałów uczelnianych w sieci aby poznać podstawy, i potem rozróżniać te budowle w terenie.

Link to comment
Share on other sites

11 minut temu, Docio napisał:

(…) Progi rzeczne to gratka dla kontroli i prawdziwe polowanie na nieświadomych wędkarzy. (…)

Takim praktykom należy przeciwstawiać się z całą bezwzględnością. Też miałem podobne zdarzenie, że strażnik próbował mi wmówić, że taki próg, a właściwie umocniona naturalna kaskada, to budowla spiętrzająca i zaproponował mi mandat. Gdy odmówiłem przyjęcia i pouczyłem go, że może skierować sprawę do sądu, a następnie zacząłem spokojnie fotografować miejsce sporu, bez słowa zrezygnował nawet nie sprawdzając moich dokumentów.:diabelek:

Edited by Alexspin
Link to comment
Share on other sites

Naturalne ukształtowanie terenu nie jest budowlą. A zdjęcie zrobiłbym kaskadzie oraz jemu i z opisem sprawy wysłał do wojewody, z groźbą, że jeśli nie otrzymasz odpowiedzi w ciągu 30 dni prześlesz to samo do lokalnej prasy. :)  Tak, jestem i złośliwy, i wredny, szczególnie wobec naciągaczy.

Link to comment
Share on other sites

Budową hydrotechniczną piętrzącą wodę. Widać nawet kołki do rozbicia mocy wody opadającej aby nie wymywała dna. A jak jest naprawdę każdy widzi. Dodatkowo widzę, ze nie chciało się poszukać znaczenia wspomnianego terminu.

Edited by Docio
Link to comment
Share on other sites

11 godzin temu, Docio napisał:

Dodatkowo widzę, ze nie chciało się poszukać znaczenia wspomnianego terminu.

Łatwo wyciągasz pochopne wnioski. Czytałem ustawy, i te wikipediowe cytaty. Niestety nie wszystko jest dla mnie jasne. Bo przykładowo taki wał przeciwpowodziowy bez wątpienia jest hydrotechniczną budowlą piętrzącą. Znam rzeki gdzie praktycznie na całej długości wał od koryta z obu stron jest nie dalej niż 30m. To znaczy, że na całej długości nie można łowić bo jest zbyt blisko wału?

Edited by wędkarstwo z pasją
Link to comment
Share on other sites

 

25 minut temu, wędkarstwo z pasją napisał:

bez wątpienia

No właśnie tutaj jesteś w błędzie, taki wał nie znajduje się na wodzie więc nie jest budowlą w przepisach, które nas interesują. W RAPR masz wyraźnie napisane że"nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna". Proponuję najpierw zapoznać się z regulaminem bo w nim jest zapisane jakie budowle są pominięte.

Edited by jungu
Link to comment
Share on other sites

Godzinę temu, wędkarstwo z pasją napisał:

Łatwo wyciągasz pochopne wnioski.

Twoim zdaniem, gdyż jak czytam, że źródła znaczenia terminu szukałeś w ustawie i w Wiki, to mam jeszcze gorsze podejrzenia. Ale co mi tam, podaję kilka linków naukowych a nie ustawowych.

Link 1link 2link 3link 4.

Temat rozległy i niekoniecznie przydatny w całości dla każdego. Niemniej warto poznać choćby ogólniki aby mieć świadomość co się czyni nad wodą i móc ze spokojem stwierdzić, że nie łamie się przepisów zamiast wylewać gorzkie żale. Jak każda wiedza wymaga nieco czasu oraz predyspozycji do rozumienia tekstu czytanego.

Link to comment
Share on other sites

3 godziny temu, jungu napisał:

 

No właśnie tutaj jesteś w błędzie, taki wał nie znajduje się na wodzie więc nie jest budowlą w przepisach, które nas interesują. W RAPR masz wyraźnie napisane że"nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna". Proponuję najpierw zapoznać się z regulaminem bo w nim jest zapisane jakie budowle są pominięte.

No niekoniecznie bo w moim RAPR na 2020 jest tylko taki zapis " d) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę, " Nie ma nic o regulacji brzegów.

 

2 godziny temu, Docio napisał:

Twoim zdaniem, gdyż jak czytam, że źródła znaczenia terminu szukałeś w ustawie i w Wiki, to mam jeszcze gorsze podejrzenia. Ale co mi tam, podaję kilka linków naukowych a nie ustawowych.

Link 1link 2link 3link 4.

Temat rozległy i niekoniecznie przydatny w całości dla każdego. Niemniej warto poznać choćby ogólniki aby mieć świadomość co się czyni nad wodą i móc ze spokojem stwierdzić, że nie łamie się przepisów zamiast wylewać gorzkie żale. Jak każda wiedza wymaga nieco czasu oraz predyspozycji do rozumienia tekstu czytanego.

Czyli według Ciebie ważniejsze i wiążące są opracowania jakiegoś człowieka na podstawie nieaktualnych już przepisów niż Ustawa i aktualne rozporządzenia Ministra. do Wiki zajrzałem bo link został tu wklejony w temacie a nie było podane źródło.

Link to comment
Share on other sites

Definicje mogą być skorygowane a ostatnia nowela prawa wodnego je rozszerzyła, więc nie jest tak, że czegoś jest za dużo ale jest zbyt mało. Nie są to opracowania jakiegoś człowieka, gdybyś się wysilił to zwróciłbyś uwagę gdzie są umieszczone te publikacje. Ustawa wraz z rozporządzeniami to najważniejsze dokumenty, lecz często nie ma pełnego spisu urządzeń lecz jest podane hasło, które jest terminem rozwijanym w innych dokumentach. Po to są uczelniane opracowania.

To tak jak z KK. Każdy prawnik powie, że to dokument podstawowy ale niewielu już, że lepszym jest nieustawowe opracowanie KK z komentarzami.

Aby łowić ryby musisz posiadać Kartę Wędkarską oraz znać wszystkie wymagane akty prawne. Pokaż mi zapis ustawowy, który opisuje wszystkie wymogi odnośnie wędkowania w wodach gospodarowanych przez PZW. Jest jedynie hasło w ustawie w Art 7 iż potrzebne jest pozwolenie gospodarującego.

Edited by Docio
Link to comment
Share on other sites

Daj spokój, mam się później w ewentualnym sądzie podpierać odręcznymi rysunkami człowieka który namalował coś na kolokwium? To jest 4 link. Wybacz ale wolę Ustawę.

Ale pomińmy kwestie źródeł. Jeśli możesz odpowiedzieć proszę o odpowiedź. Czy w Okręgu Lubelskim gdzie w zezwoleniu mam taki zapis:

3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:
a) przechowywać i zabierać ryb poniżej ich
wymiarów ochronnych,
b) sprzedawać złowionych ryb,
c) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
d) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m
od budowli i urządzeń hydrotechnicznych
piętrzących wodę,

e) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m
od rozstawionych i oznakowanych sieci,
innych rybackich narzędzi połowu podczas
połowów kontrolnych i badawczych,
oraz oznaczeń tarlisk, zimowisk czy mateczników
ryb,
 

wolno mi łowić w odległości mniejszej niż 50 m od wału? który nawet według linku nr 2 który wkleiłeś jest budowlą hydrotechniczną piętrząca wodę? cyt: "a) dla budowli hydrotechnicznych piętrzących wody okresowo (np. wały przeciwpowodziowe)"

 

Link to comment
Share on other sites

41 minut temu, Docio napisał:

Pokaż mi zapis ustawowy, który opisuje wszystkie wymogi odnośnie wędkowania w wodach gospodarowanych przez PZW.


Świetne żerowisko dla kreatywnych sztrafników widzę....

Bez doktoratu z prawa i kompletu aktualnych ustaw nad wode udawać się nie należy :/
Przerabiane przy okazji tematu ognisko, teraz zagadnienie jest o pól galaktyki bardziej rozległe....


 

RAPR "Centralny"
V. INFORMACJE KOŃCOWE

Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu

Polskiego Związku Wędkarskiego, zezwolenia uprawnionego do rybactwa,

a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:
- Ustawy Prawo wodne,

- Ustawy prawo o ochronie środowiska,

- Ustawy o rybactwie śródlądowym,

- Ustawy prawo o stowarzyszeniach,

- Ustawy o lasach,

- Ustawy o ochronie przyrody,

- Ustawy o ochronie zwierząt,

oraz rozporządzeń dotyczących tych ustaw.

PS 
w zezwoleniu lubelskim 3,4 w punkcie  pkt d nie widze wyrazu CZASOWO

Edited by Wartburg
Link to comment
Share on other sites

12 minut temu, wędkarstwo z pasją napisał:

wolno mi łowić w odległości mniejszej niż 50 m od wału?

Zgodnie z nową ustawą jak i starą - tak. Zarówno w starej jak i nowej ustawie wały przeciwpowodziowe są zaklasyfikowane jako budowle przeciwpowodziowe a nie piętrzące wodę.

Link to comment
Share on other sites

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) budowli hydrotechnicznej — rozumie się przez to
budowle wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi
z nimi związanymi, służàce gospodarce
wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych
i korzystaniu z nich, w tym:
zapory ziemne i betonowe,
jazy, budowle upustowe z przelewami
i spustami, przepusty waΠowe i mnichy, Êluzy ˝eglugowe,
wały przeciwpowodziowe, siΠownie
i elektrownie wodne, uj´cia Êródlàdowych wód
powierzchniowych, wyloty Êcieków, czasze zbiorników
wodnych wraz ze zboczami i skarpami,
pompownie, kanaΠy, sztolnie, rurociàgi hydrotechniczne,
syfony, lewary, akwedukty, budowle regulacyjne
na rzekach i potokach, progi, grodze, nadpoziomowe
zbiorniki gromadzàce substancje
pΠynne i póΠpΠynne, porty, baseny, zimowiska, pirsy,
mola, pomosty, nabrze˝a, bulwary, pochylnie
i falochrony na wodach Êródlàdowych, przepΠawki
dla ryb;
2) budowli piętrzącejrozumie się przez to każdą
budowlę hydrotechniczną umożliwiającą
stałe lub
okresowe piętrzenie wody oraz substancji płynnych
lub półpłynnych ponad przyległy teren albo
akwen;

Z tego mi wynika, że łowić bliżej niż 50m do wału nie można.

Link to comment
Share on other sites

27 minut temu, Wartburg napisał:PS w zezwoleniu lubelskim 3,4 w punkcie  pkt d nie widze wyrazu CZASOWO

Nie ma i zdaje się nie musi, bo zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

budowli piętrzącejrozumie się przez to każdą
budowlę hydrotechniczną umożliwiającą
stałe lub
okresowe piętrzenie wody

jeśli budowla okresowo piętrzy wodę to jest budowlą piętrzącą

Link to comment
Share on other sites

Dlaczego ciągle muszę udowadniać, że nie jestem wielbłądem, bo ktoś nie umie szukać lub czytać.

Dz.U. 2020 poz. 310
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne

Rozdział 2

Objaśnienia określeń ustawowych

Art. 16. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) budowlach przeciwpowodziowych rozumie się przez to:
a) kanały ulgi,
b) kierownice w ujściach rzek do morza,
c) poldery przeciwpowodziowe,
d) sztuczne zbiorniki przeciwpowodziowe,
e) suche zbiorniki przeciwpowodziowe,
f) wały przeciwpowodziowe,
g) budowle regulacyjne,
h) wrota przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe,
i) falochrony,
j) budowle ochrony brzegów morskich,
k) stopnie wodne
– wraz z obiektami związanymi z nimi technicznie i funkcjonalnie lub nieruchomościami przeznaczonymi na potrzeby ochrony przed powodzią;

2) budowlach piętrzących – rozumie się przez to budowle umożliwiające stałe lub okresowe piętrzenie wód powierzchniowych ponad przyległy teren lub naturalny poziom zwierciadła wód;

A poprzednia ustawa toi nie 2007 r tylko:

USTAWA
z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne

Rozdział 2

Objaśnienia określeń ustawowych

Art. 16. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) budowlach przeciwpowodziowych rozumie się przez to:

a) kanały ulgi,
b) kierownice w ujściach rzek do morza,
c) poldery przeciwpowodziowe,
d) sztuczne zbiorniki przeciwpowodziowe,
e) suche zbiorniki przeciwpowodziowe,
f) wały przeciwpowodziowe,
g) budowle regulacyjne,
h) wrota przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe,
i) falochrony,
j) budowle ochrony brzegów morskich,
k) stopnie wodne – wraz z obiektami związanymi z nimi technicznie i funkcjonalnie lub nieruchomościami przeznaczonymi na potrzeby ochrony przed powodzią;

2) budowlach piętrzących – rozumie się przez to budowle umożliwiające stałe lub okresowe piętrzenie wód powierzchniowych ponad przyległy teren lub naturalny poziom zwierciadła wód;

cnd.

Edited by Docio
Link to comment
Share on other sites

10 minut temu, wędkarstwo z pasją napisał:

Nie ma i zdaje się nie musi, bo zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

budowli piętrzącejrozumie się przez to każdą
budowlę hydrotechniczną umożliwiającą
stałe lub
okresowe piętrzenie wody

jeśli budowla okresowo piętrzy wodę to jest budowlą piętrzącą

Próbujesz udowodnić, że telewizor czarno biały to też kolorowy, gdyż czarny, biały oraz szary to kolory.

Link to comment
Share on other sites

Docio

wał jest budowlą przeciwpowodziową to fakt niezaprzeczalny (według prawa wodnego) ale jest też budowlą hydrotechniczną piętrząca wodę ( według ministra środowiska). Tak samo jest ze stopniem wodnym. Co najgorsze jedno nie wyklucza drugiego. Które teraz przepisy są ważniejsze? Dodaj do tego różne regulaminy w okręgach i masz bałagan taki że zwykły śmiertelnik tego nie ogarnie. I nie jest to wina tego, ze nie umiemy czytać bądź nam się nie chce.

Link to comment
Share on other sites

27 minut temu, Docio napisał:

Próbujesz udowodnić, że telewizor czarno biały to też kolorowy, gdyż czarny, biały oraz szary to kolory.

Materiał orzecznictwa w połowie roku może  okazać się ciekawy, po fefnastym procesie wędkarz vis strażnik dowiemy że ze głowka /ostroga/  i okolica w promieniu 50 m zdecydowanie nie jest odpowiednim miejscem do połowu.

Link to comment
Share on other sites

29 minut temu, Docio napisał:

Próbujesz udowodnić, że telewizor czarno biały to też kolorowy, gdyż czarny, biały oraz szary to kolory.

ja nie próbuję to jasno wynika z Rozporządzenia. Jak coś okresowo piętrzy wodę to jest budowlą piętrzącą. Po to wał został zbudowany, żeby piętrzyć.

Link to comment
Share on other sites

Nie chce być chamski ale jest coś takiego jak hierarcia aktów prawnych !

Konstytucja
Ustawy
Ratyfikowane umowy miedzynarodowe
Rozporządzenia
Zarządzenia
Uchwały
 jakiś regulamin jakiegoś stowazyszenia jest kilka segregatorów w dół


W celu określenia warunkow technicznych podział może być inny niż ogólny ustawowy .
Pomijająć wspólczynnik indolencji piszącego intepretacja w wykonaniu przedsiębiorczych strażników moze być "ciekawa" 

 

Edited by Wartburg
Link to comment
Share on other sites

33 minuty temu, Wartburg napisał:

Nie chce być chamski ale jest coś takiego jak hierarcia aktów prawnych !

Konstytucja
Ustawy
Ratyfikowane umowy miedzynarodowe
Rozporządzenia
Zarządzenia
Uchwały
 jakiś regulamin jakiegoś stowazyszenia jest kilka segregatorów w dół


 

To się zgadza ale co jeśli w ustawie o o prawie wodnym jest, że wal to budowla przeciwpowodziowa a w ustawie prawa budowlanego, że to budowla hydrotechniczna.  Dwie ustawy

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...